Contacto

Teléfonos

  • Teléfono: 928 45 50 42

Horarios de Administración

Horario de mañana:

  • Lunes a viernes: 8:00 a 13:30h

Horario de tarde:

  • Lunesa a miércoles: 15:00 a 19:30h
  • Jueves: 15:00 a 18:30h

Correo electrónico de administración: administracion@eoi7palmas.org

Horas de atención al alumnado – Equipo Directivo – Curso 2021/22

Dirección

  • D. Santiago Hernández – martes de 8:00 a 9:00

Secretaría

  • Dña. Cristina Arocha – martes 9:00 a 10:00

Jefatura de Estudios

  • Dña. Araceli Reyes – miércoles 11:00 a 12:00
  • Neil Wiggans – martes de 17:00 a 18:00

¿Dónde Encontrarnos?